Ondergetekende verklaart de rit op eigen risico te rijden en vrijwaart de Vespa Scooter Club Brabant (VSCB) voor aansprakelijkheid voor schade, door de deelnemers of door derden geleden, zowel direct als indirect.

Elk voertuig moet minimaal verzekerd zijn conform de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM).
De bestuurder moet zelf zorgdragen voor het juiste rijbewijs om de scooter te mogen besturen.

Elke deelnemer geeft hierbij toestemming dat er foto’s gemaakt en gebruikt mogen worden voor clubdoeleinden, sociale media en dergelijke.