informatie over de inhoud van deze website.

Voor alle duidelijkheid wijst vespaclub.nl ten aanzien van de website https://vespaclub.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van vespaclub.nl.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vespaclub.nl.

Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door vespaclub.nl

met constante zorg en aandacht samengesteld.
De site niet te min is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. vespaclub.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel vespaclub.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is vespaclub.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van vespaclub.nl, welke geen eigendom zijn van vespaclub.nl, maar wordt allertijden ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van vespaclub.nl.

Hoewel vespaclub.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door vespaclub.nl worden onderhouden wordt afgewezen.