Image2

Image2

Meerijden op eigen risco

 

Ondergetekende verklaart de Rit op eigen risico te rijden en vrijwaart de Vespa Scooter Club Brabant.

Voor aansprakelijkheid voor schade, door de deelnemers of door derden geleden, zowel direct als indirect. 

wil je mee rijden met de rit download hier het formulier.

Dat kan je opsturen/mailen of afgeven bij de rit

Bij vragen kan je het contact formulier gebruiken